3. 6. 2019

Nevolnost a zvracení doprovázející chemoterapii jsou noční můrou všech onkologických pacientů. Mohou snížit i účinnost protinádorové léčby.

Snahou ÚLP je upozornit na to, že existuje účinná prevence, jak se těmto nežádoucím účinkům vyhnout, v praxi ji však dostává jen pouhá polovina nemocných.

 

O zkušenostech s prevencí a léčbou nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií na tiskové konferenci hovořily (zleva) doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a její pacientka paní Petra.

 

Ústav lékového průvodce na své tiskové konferenci 22. května 2019 upozornil, že podle tzv. Modré knihy České onkologické společnosti ČLS JEP by prevence a léčba nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií „... měla být nedílnou součástí moderní onkologické terapie. Přesto v reálné praxi dostává antiemetika podle platných standardů pouze asi polovina nemocných.“

Ústav lékového průvodce pacientům doporučuje, aby se na rizika spojená s chemoterapií svých lékařů vždy ptali a aby se i aktivně zajímali o možnosti prevence. Ta vede ke snížení neúnosných příznaků nebo dokonce k vyloučení jejich vzniku.

 

Přečtěte si více:

O nevolnosti a zvracení při chemoterapii

O možnostech prevence zvracení při chemoterapii

O zkušenosti pacientky s chemoterapií