MZ ČR

 SÚKL

 ČAAF

AIFP

  • Asociace inovativního farmaceutického průmyslu: www.aifp.cz

ČLK

ČLnK

ČLS JEP

  • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. : www.cls.cz