Mutation day 2016

17. 1. 2017

V závěru roku 2016 proběhlo setkáni Mutation day 2016 věnované aktuální klinické praxi, perspektivám i financování prediktivní diagnostiky jako podmínky personalizované léčby pacientů s nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC) a formulaci aktualizovaného Interdisciplinárního konsensu pro prediktivní vyšetřování u NSCLC.

 

PORADNA BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ LÉKŮ

3. 2. 2016

Projekt pomáhá pacientovi posílit jeho lékovou gramotnost, vyznat se v lécích, které užívá, odhalit případné interakce, duplicity a poukázat na konkrétní potraviny a byliny, které mohou mít při souběžném užívání s léky negativní účinek.

REVMA VÝZVA 2015

REVMA VÝZVA 2015

3. 2. 2016

Ve spolupráci s pacietskou organizací Revma Liga ČR jsme připravili kampaň na podporu pacientů s revmatoidní artritidou.

LÉKY V DOMOVECH SENIORŮ

24. 3. 2015

Lidé  žijící v zařízeních sociální péče jsou z hlediska užívání léků zranitelnou skupinou. Lékový průvodce chce zmapovat reálnou situaci v užívání léků v domovech pro seniory i v dalších ústavech a navrhnout konkrétní řešení, jak ji zlepšit.