e-Konzultace pro lékaře

Ústav lékového průvodce ve spolupráci s týmem klinických farmaceutů nabízí praktickým lékařům odborné konzultace v otázkách účelné a bezpečné farmakoterapie pacientů.

Konzultace zajišťuje tým klinických farmaceutů pod vedením PharmDr. Milady Halačové, Ph.D., z Nemocnice Na Homolce. 

Kontakt:

pomoc@lekovypruvodce.cz
+420 731 630 981
Poradna je v provozu každý všední den od 9.00 do 15.00 hodin.

 

Antikoagulační poradna

Nabízíme také konzultace bezpečného užívání léků na ředění krve

Dotazy týkající se užívání léků, které snižují krevní srážlivost a brání tvorbě krevních sraženin (nejčastěji warfarin, či jiné moderní léky označované jako nová antikoagulancia) konzultuje klinický farmaceut přímo s odborníky, kteří působí v Pracovní skupině pro prevenci a léčbu tromboembolismu v rámci Ústavu lékového průvodce. Skupina, pod vedením Doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., zahrnuje lékaře různých odborností (praktické lékaře, geriatry, kardiology či internisty), kteří se věnují problematice moderní antikoagulační léčby a léčbě fibrilace síní. 

Stáhněte si přehlednou tabulku NOAC v klinické praxi - stahujte zde.

Kalkulátor k on-line výpočtu clearance kreatininu najdete zde.