Poradna lékového průvodce

Prosím, vyplňte položky následujícího formuláře,
nebo se na nás se svým dotazem obraťte na e-mailové adrese pomoc@lekovypruvodce.cz

žena

muž

komplexní zhodnocení léčby

jiné

Souhlasím s tím, aby v rámci projektu Ústavu Lékového průvodce z. ú., „E-Poradna“, mohl odborný pracovník – farmaceut, který je ve smluvním vztahu s Ústavem Lékového průvodce z. ú., nahlížet do mé zdravotnické dokumentace, kterou jí poskytnu, a to za účelem provedení revize mnou užívaných léčivých přípravků, vyhodnocení možných lékových interakcí a následného anonymního zpracování takto získaných dat.

souhlasím

nesouhlasím