8. 10. 2019

Virová hepatitida („žloutenka“) typu C je chronické virové onemocnění jater. Po počáteční infekci nevykazuje až 80 % nakažených žádné symptomy (proto se hovoří i o tzv. tiché epidemii). Na jejich nemoc se přijde až tehdy, když jim nevratně poškodí játra – ve fázi cirhózy nebo rakoviny jater.

Virus HCV byl objeven teprve v r. 1989. Je přenosný krví a mezi nejčastější způsoby přenosu patří injekční aplikace drog, nedostatečná sterilizace zdravotnického materiálu a transfuze nevyšetřené krve či krevních derivátů. Virus je přenášen také rizikovým pohlavním stykem a z matky na plod. Rizikové je amatérské tetování, piercing a akupunktura mimo oficiální provozovny, ve kterých jsou – na rozdíl od těch amatérských – kontrolovány a dodržovány hygienické podmínky. Nakazit se mohou i osoby bez rizikového chování, např. při poskytování první pomoci při autonehodě, pokud by přišly do kontaktu s infikovanou krví. 

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., vedoucí lékař Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, Praha, komentuje fakt, že virus hepatitidy („žloutenky“) typu C byl objeven teprve roku 1989 – a dnes už existuje reálný plán WHO na to, jak jej eliminovat z populace.

Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) označila virovou hepatitidu typu C za jednu z významných hrozeb pro veřejné zdraví, kterou je ale naštěstí díky moderní léčbě tzv. přímo působícími antivirotiky s takřka 100% úspěšností eliminovat z populace již do roku 2030. V České republice však chybí ucelený program přístupu ke screeningu, diagnostice a léčbě.

V připojených materiálech najdete první konkrétní informace o tom, kolik peněz z veřejného zdravotního pojištění je třeba na eliminaci věnovat, aby byla úspěšná, a co z těchto peněz se společnosti vrátí zpět.

 

Přečtěte si více:

O eliminaci virové hepatitidy typu C v ČR

O eliminaci virové hepatitidy typu C podle WHO 

O pacientech s virovou hepatitidou typu C a jejich lékařích