9. 3. 2018

Nové moderní léky mají pro pacienty významný medicínský přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb pacientů, které dosavadní metody nedokázaly řešit vůbec nebo dostatečně efektivně. Pacient by měl být léčen terapií, která je pro něj individuálně vybrána jeho ošetřujícím lékařem jako ta nejlepší možná. Mnoho léků, a to i těch nejmodernějších a nejúčinnějších, však není hrazeno zdravotními pojišťovnami a někteří čeští pacienti tak čelí různým překážkám v přístupu k nim. Společně s ostatními organizacemi z nezávislé pacientské platformy Hlas pacientek, pomáhající ženám s metastatickou rakovinou prsu, jsme pro pacienty připravili dvě brožury, které by jim měly pomoci orientovat se v lékové politice.

První je titul „Léky pod kontrolou“, kde se pacient dozví, jak jsou u nás léky registrovány a regulovány cenou a úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Druhým titulem je brožura „Jak překonat bariéry v dostupnosti moderních léků“ s přehledem možných bariér a obecným návodem pro české pacienty, jak překážkám čelit tady a teď.