O lékovém průvodci

Kdo je Lékový průvodce a proč vznikl

Ústav lékového průvodce je nezávislá nezisková organizace, jejím posláním je komunikovat problémy spojené s dostupností léčby, s bezpečným užíváním léků a lékovou politikou obecně.

Správní a vědecká rada

Jména členů Správní rady, kteří odpovídají za  směřování projektu a složení Vědecké rady – poradního orgánu Ústavu lékového průvodce.