Nerozumíte své léčbě? Máte pocit, že jste nedostatečně informováni?

e-Poradna bezpečného užívání léků zprostředkuje informace pacietnům, zdravotníkům i lékařům. Na Vaše dotazy odpovídá zkušený farmaceut. Vše je zcela zdarma a anonymně. Nechceme nahrazovat práci lékaře. Jsme průvodci.

Jak nás kontaktovat? 

Jak se ptát, se dozvíte níže. Nově můžete využít i náš formulář zde.

Máte-li dotaz týkající se Vaší léčby, napište nám na pomoc@lekovypruvodce.cz

Nebo volejte +420 730 596 001 (linka je v provozu každý všední den od 9:00 do 15:00)

Nově nabízíme také poradnu bezpečného užívání léků na ředění krve - antikoagulační poradna

Dotazy týkající se užívání léků, které snižují krevní srážlivost a brání tvorbě krevních sraženin (nejčastěji warfarin, či jiné moderní léky označované jako nová antikoagulancia) budou konzultovány s předními odborníky na tuto problematiku, kteří působí v Pracovní skupině pro prevenci a léčbu tromboembolismu v rámci Ústavu lékového průvodce. Skupina, pod vedením Doc. Michala Vrablíka, zahrnuje lékaře různých odborností (praktické lékaře, geriatry, kardiology či internisty), kteří se věnují problematice moderní antikoagulační léčby a léčbě fibrilace síní. 

JAK SE PTÁT?

Abychom Vám mohli co nejlépe zodpovědět Vaše dotazy, prosíme o dodržení následujících zásad.

 • V dotazu je vždy třeba uvést názvy všech užívaných léků a jejich dávkování a rovněž co nejpřesnější seznam onemocnění, pro která se léčíte.
 • Specifikujte, prosím, co Vás na Vaší léčbě zajímá – lékové interakce, kontraindikace, nežádoucí účinky, komplexní posouzení racionálnosti léčby, atp.
 • Domníváte-li se, že se u Vás projevují nežádoucí účinku jednoho či více léků, je třeba uvést, kdy přesně byl lék nasazen, jak rychle po jeho nasazení se nežádoucí účinky objevily (dny, týdny, měsíce) a jak přesně se projevují.
 • V případě, že budete spolu s dotazem posílat zdravotní dokumentaci, či jiné záznamy obsahující citlivá data, prosíme o vyplnění Informovaného souhlasu (ke stažení zde), jeho podepsání a odeslání jeho scanu na e-mail: pomoc@lekovypruvodce.cz
 • Pokud se Váš dotaz týká cen a úhrad léků či dostupnosti léků na českém trhu, obraťte se prosím přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv, do jehož gesce tato problematika spadá: infs@sukl.cz, případně infolinka: 272 185 333. 

UPOZORNĚNÍ NA PROVOZNÍ PODMÍNKY E-PORADNY:

 • Pacient zasláním dotazu na adresu pomoc@lekovypruvodce.cz souhlasí s níže uvedenými provozními podmínkami.
 • Pacient současně prohlašuje, že Lékovému průvodci poskytl všechny jemu dostupné údaje nezbytné pro posouzení dotazu.
 • Lékový průvodce upozorňuje, že neuvedení veškerých nezbytných informací či uvedení informací nesprávných může negativně ovlivnit správnost poskytnuté odpovědi.
 • Informace zde uvedené nenahrazují konzultaci s lékařem či péči o zdraví. Případné nejasnosti, zdravotní problémy a komplikace by měl tazatel konzultovat se svým praktickým lékařem, popřípadě lékařem příslušné specializace.
 • Poradna v žádném případě nemůže nahradit odborné rady lékaře, pouze doplňuje informace pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc.
 • Vámi zaslaný seznam užívaných léků bude analyzován spolupracujícími odborníky na klinickou farmacii. Nejpozději do 5 dní od zadání dotazu (u komplikovaných dotazů nejpozději do 7 dní) obdržíte informaci o tom, zda zadané léky jsou, či nejsou ve vzájemné interakci, případně další informace v souladu s Vámi položeným dotazem.
 • Využití e-Poradny je bezplatné.
 • Pokud Váš problém vyžaduje rychlé řešení, vyhledejte prosím co nejdříve lékařské ošetření nebo se poraďte s lékárníkem. 
 • Položením dotazu souhlasíte s jeho pozdějším anonymním zveřejněním spolu s odpovědí na informačním portálu Ústavu lékového průvodce na www.lekovypruvodce.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Oblast ochrany osobních údajů pacienta, který je fyzickou osobou, je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
 • Pacient dává zasláním dotazu na adresu pomoc@lekovypruvodce.cz souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které ve svém dotazu uvede (dále jen souhrnně ,,osobní údaje“).
 • Pacient souhlasí se zpracováním osobních údajů Lékovým průvodcem, a to za účelem zpracování dotazu a následnému zaslání odpovědi.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy odpovědi tazateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a může být pacientem kdykoli odvolán.
 • Pokud by se pacient domníval, že Lékový průvodce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života pacienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat Lékového průvodce, aby odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li pacient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Lékový průvodce povinen tuto informaci poskytnout.

Další důležité odkazy, které Vám mohou pomoci:

 

Poradna Lékového průvodce je realizována v úzké spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ze zákona plní funkci regulátora v lékové oblasti a jehož úkolem je zároveň veřejnost informovat a vzdělávat.

Projekt e-Poradny podpořilo v roce 2015 Ministerstvo zdravotnictví ČR.