Výroční zpráva ústavu za rok 2017

30. 6. 2018

Správní rada Ústavu lékového průvodce, z.ú. odsouhlasila Výroční zprávu ústavu včetně účetní závěrky za rok 2017 na svém zasedání 12.června t.r.

Nové brožury pro pacienty: Přístup k moderním lékům

9. 3. 2018

Společně s ostatními organizacemi z nezávislé pacientské platformy Hlas pacientek, pomáhající ženám s metastatickou rakovinou prsu, jsme pro pacienty připravili dvě brožury, které by jim měly pomoci orientovat se v lékové politice.

Pozvánka na seminář

20. 3. 2017

Zveme Vás na seminář „Problematika lékových interakcí u seniorů“ pořádaný Výborem pro zdravotnictví PSP ČR pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr. Soni Markové.

Prague Onco 2017 - pacientská sekce

18. 1. 2017

V rámci konání 8. pražského mezioborového onkologického kolokvia proběhne v pacientské sekci diskuze na téma: Rozvinutí metastáz či relaps nemoci v rámci onkologického onemocnění.


 

Unie pacientů ocenila lékaře roku

2. 5. 2016

Ústav lékového průvodce gratuluje členovi správní rady. Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., získal ocenění za celoživotní přínos v oboru nefrologie.

Revmatoidní artritida pohledem pacientů

3. 3. 2016

Jedním z hostů únorového diskuzního semináře sdružení Občan byla ředitelka Lékového průvodce, PhDr. Ivana Plechatá. Tématem setkání byly nové přístupy v léčbě revmatoidní artritidy